Alt innen grunn- og anleggsarbeid

Våre tjenester

Vi tar på oss små og store oppdrag

Vi tilbyr alt av tjenester innen grunn- og anleggsarbeid. Prosjektstørrelse har ingen betydning. Vi har en solid maskinpark som gjør oss i stand til å håndtere prosjekter i alle faser. I tillegg tilbyr vi utleie av diverse maskiner og utstyr.

Grunnarbeid:

Ikon - vei

Veiarbeid

Vi utfører alt fra vedlikehold av vei til oppføring av nye veistrekninger. Enten det er snakk om små skogsbilveier eller større prosjekter kan vi garantert hjelpe.

Ikon - vann

Vann- og avløpsarbeid (VA-arbeid)

Vi legger nytt eller rehabiliterer eksisterende vann-, overvann- og avløpsanlegg utendørs.

Ikon - gravemaskin med kule

Riving og avfallshåndtering

Vi kan rive det du måtte ønske. Alt av avfall sorteres og leveres godkjent deponi, for å sikre best mulig gjenvinning av ressursene som finnes i bygninger og andre anlegg som rives.

Ikon hus

Opparbeidelse av tomter

Vi utfører alt av grunnarbeid, tomteutgraving, planering og klargjøring av tomter for videre arbeid. Om du er privatperson som skal bygge hus eller utbygger av hyttetomter – vi kan hjelpe deg!

Ikon - måle

Innmåling og utstikking av tiltak

Vi utfører innmåling og utstikking innen bygg og anlegg, samt gjør masseberegninger.

Fjell:

Ikon - boring

Boring og sprenging

Vi har lang erfaring med boring og sprenging, og har utstyret som kreves for å utføre arbeidet på en sikker og effektiv måte. Vi benytter vibrasjonsmåling og rystelsesmåling for å dokumentere vibrasjoner i grunnen. Dette er viktig for å planlegge videre arbeid og ha dokumentasjon i tilfelle skader på bygg eller grunn som kan skyldes vibrasjon.

Ikon - knuseverk

Knusing

Vi har mobile knuse- og sorteringsverk. Det gir oss mulighet til å knuse der det måtte være behov. Vi tilbyr både grov og fin knusing, og driver også tre utsalgssteder for salg av masser. Har du behov for vurdering av hvilke masse du trenger til ditt prosjekt er det bare å ta kontakt.

Ikon - lastebil

Masseforflytning

Vi tilbyr opplasting, bortkjøring og tilkjøring av alle typer pukk, grus, bærelag og singel.

Type text here

Ikon - veiarbeid

Veivedlikehold

Vi har kontrakter med ulike aktører for vedlikehold av vei hele året.

Salg av masser

Fra diverse grustak i nærområdet driver vi med salg av løsmasser i ulike fraksjoner. Her kan du se vår prisoversikt.

Kollemo, Byremo, Kylland

 • Strøsand i telt

  200,-/320,- kr.

  pr tonn/m3

 • Grus

  115,-/160,- kr.

  pr tonn/m3

 • Pukk 6-16

  160,-/225,- kr.

  pr tonn/m3

 • Pukk 16-22

  160,-/225,- kr.

  pr tonn

 • Pukk 30-60

  115,-/160,- kr.

  pr tonn/m3

 • Kult 20-120

  100,-/150,- kr.

  pr tonn

 • Kult 0-120

  95,-/140,- kr.

  pr tonn

 • Stein

  55,-/80,- kr.

  pr tonn

 • Bilhenger

  350,- kr.

  pr tonn

 • Boggi bilhenger

  450,- kr.

  pr tonn

 • Jord henger

  350,- kr.

  pr henger

 • Jord boggihenger

  500,- kr.

  pr henger

 • Jord

  280,- kr.

  pr m3

 • Knust asfalt

  150,- Kr

  pr tonn

 • Jernbanepukk 30-60

  100,- kr.

  pr tonn

Alle priser er eks. mva.
Eventuell transport kommer i tillegg.

Ønsker du å bestille løsmasser?

Send oss gjerne en henvendelse sammen med din fulle adresse, mobilnummer og e-postadresse.