En omfattende maskinpark for alle typer grunn- og anleggsarbeid

Vår maskinpark

Maskiner for håndtering av alle typer oppdrag

Vi har en stor og moderne maskinpark som stadig er i utvikling. Med våre mobile knuse- og sorteringsverk kan vi tilby grov- og finknusing. Til nå har vi flere lastebiler, slepevalser, tipphengere og maskintraller. Vi har også hjullastere, borerigger og gravemaskiner mellom 12 - 35 tonn.

Lastebiler:

4 stk.
Slepevals
Tipphenger
Maskintralle

Hjullaster:

6 stk.

Dumper

2 stk.

Gravemaskin

6 stk. 12-35 tonn

Knuseverk

Metso grovknuser
Metso finknuser
Klemann sikteverk

Borerigg

3 stk.

Våre godkjenninger

Sentral godkjenning for Vasland Maskin AS

Foretaket, med organisasjonsnummer 990072264, er gitt følgende sentrale godkjenning i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

  • Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1

  • Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1

  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1

  • Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1

  • Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1

  • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1

  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2

  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

Logo - Godkjent lærebedrift

Godkjent opplæringsbedrift

Vi er en opplæringsbedrift med øye for de yngre generasjonene og videre vekst i bransjen. Det er til enhver tid minst to lærlinger i bedriften. Vi bistår også den lokale videregående skolen med relevant erfaring og utprøving av faget. Godkjenningen er gyldig til 10.03.2023.

  • Yrkesskadeforsikring

  • Ansvarsforsikring

En solid samarbeidspartner

Med høy fagkompetanse, erfarne medarbeidere og en omfattende maskinpark står vi klare for nye oppdrag. Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.