Omtrent 200 meter med ferdig oppført mur

Oppgradeing av Naglestadveien

Oppgradering av Naglestadveien,

Ferdig oppført steinmur på omtrent 200 meter.

Et prosjekt for Veidekket på vegne av fylkeskommunen. 
Etter flere års venting, får endelig Naglestadveien en solid oppgradering. 
Vi har vørt heldig å få denne jobbe, et prosjekt som vokste med tiden.
Vi har hatt god hjelp av flere innleide sammarbeidspartnere. 

Nå er veien ferdig og det vil komme bilder etterhvert.

Bildet til venstre er fra før oppstart, og det andre er underveis. 

 

 

Feed